Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler

Elementler elektron alışverişi yaparak ya da elektron ortaklaşması ile kararlı hale geçerek soy gazlara benzerler. Bu esnada kimliklerini kaybederek yeni maddelere dönüşürler ve kimyasal değişim geçirmiş olurlar. Kimyasal değişimler  kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleşir. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir.

Kimyasal tepkimeler denklemle gösterilir. Tepkimeye giren maddeler girenler(reaktifler), tepkimeden çıkan maddeler ise ürünler olarak adlandırılır.

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal tepkime denklemine bakılarak reaksiyona giren ve çıkan maddeler hakkındaki özellikler öğrenilebilir. Kimyasal tepkimelerin genel özelliklerini ise şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Kimyasal tepkimeye giren maddeler kimliklerini kaybederler ve tepkime sonucunda yeni maddeler oluşur.
  • Tepkimeye giren maddeler arasında var olan bağlar kırılıp kopar ve oluşan yeni ürünler arasında yeni kimyasal bağlar oluşur.
  • Kimyasal tepkimelerde atomların türü(cinsi) ve sayısı korunur. Ayrıca kimyasal tepkimelerde hiçbir zaman yeni atomlar oluşmaz ya da var olan atomlar asla yok olmaz.

8. SINIF FEN BİLİMLERİ 4. ÜNİTE MADDE VE ENDÜSTRİ 3. BÖLÜM KİMYASAL  TEPKİMELER, konu anlatımı

Yukarıdaki tepkimede 4 H ve 2 O atomu tepkimeye girmiş; aynı şekilde 4 H ve 2 O atomu tepkimeden çıkmıştır. H ve O atomları elektron ortaklaşması ile kararlı hale geçerek su bileşiğini oluşturmuştur. Su bileşiği hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur ancak bileşik içerisindeki atomlar kimliklerini kaybederek başka bir madde oluşturmuştur.

  • Kimyasal tepkimelerde toplam proton sayısı, nötron sayısı ve toplam elektron sayısı korunur yani değişmez. Ancak element atomları kendi aralarında elektron alışverişi yaptığı için elementlerin elektron sayısı değişebilir ama toplam elektron sayısı her zaman korunur.

  • Kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi değişmez, yani giren ürünlerin toplam kütlesi çıkan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Buna kütlenin korunumu denir.

Atom Kavramı ve Kimyanın Temel Kanunları - Bikifi

Kütle korunumu grafikler ile de ifade edilebilir. Grafiklerde kütlesi azalan maddeler tepkimeye giren; kütlesi artan maddeler ise tepkimeden çıkan maddelerdir.

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test - fenbilim.net

Şekildeki grafiğe göre B+D —->A+C şeklinde tepkime denklemi yazılabilir. Ayrıca kimyasal tepkimelerde bir maddenin tamamı tepkimeye girmeyebilir. Tepkimeye girmeyen maddeye artan madde adı verilir.

  • Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı, maddenin fiziksel hali, hacmi, şekli vb. özellikleri değişebilir. Örneğin amonyağın oluşum tepkimesinde 4 molekül tepkimeye girmiş, tepkime sonucunda 2 molekül çıkmıştır.

 

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımı - fenbilim.net

Yukarıdaki tepkimede 1 azot molekülü ile 3 hidrojen molekülü tepkimeye girmiş ve 2 adet amonyak molekülü oluşmuştur. Tepkimeye 2 azot ve 6 hidrojen atomu girmiş ve yine aynı sayıda atom tepkimeden çıkmıştır. Amonyağın içinde yer alan azot ve hidrojen atomları kimliklerini kaybetmiş ve kararlı hale geçerek soy gazlara benzemiştir. Azot ve hidrojen molekülleri arasındaki kimyasal bağlar kırılmış ve amonyak bileşiği oluşurken yeni bağlar oluşmuştur.

  • Kimyasal tepkimelere giren maddeler rastgele oranlarda değil belirli oranlarda tepkimeye girerler. Örneğin su molekülü oluşurken her zaman 2 hidrojen molekülü ile 1 oksijen molekülü birleşir.
  • Kimyasal tepkimelerde girenlerde oksijen elementi varsa bu tepkimelere yanma tepkimesi denir. Yanma tepkimelerinde oksijenin bileşik içerisinde değil element olarak saf halde bulunması gerekmektedir.

Yanma Tepkimesi Denkleştirme | Not Bu

Yukarıdaki tepkimede metan gazı oksijenle tepkimeye girerek yanmış ve tepkime sonucunda karbondioksit, su ve ısı açığa çıkmıştır.

  • Yanma tepkimeleri hızlı ve yavaş yanma olmak üzere ikiye ayrılır. Kağıdın, odunun, kömürün, doğalgazın yanması hızlı yanmadır. Hızlı yanma tepkimelerinde ısı ve ışık açığa çıkar. Metallerin oksijenle tepkimeye girmesi(oksitlenme, paslanma ya da küflenme) ve oksijenli solunum olayları yavaş yanma tepkimeleridir.

      Hazırlayan: Serkan BOLCA – Fen Bilimleri Öğretmeni

 

Bir cevap yazın