Katı Basıncı

Katı Basıncı

Birim yüzeye etki eden dik net kuvvete basınç adı verilir.Katı cisimler ağırlıklarından dolayı üzerinde bulundukları zemine basınç uygular. Katı basıncı temel olarak 2 faktöre bağlıdır:

1-Cismin Ağırlığına: Cismin ağırlığı(net kuvvet) artarsa zemine uygulanan basınç ta doğru orantılı olarak artar.

Katı basıncı nelere bağlıdır? |

2-Yüzey Alanına: Cismin zemine temas eden yüzey alanı basınçla ters orantılıdır. Zemine temas eden yüzey alanı artarsa basınç azalırken; yüzey alanı azalırsa basınç artar.

 

 

 

 Buradan yola çıkarak katı basıncı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Katı Basıncı Formülü Nelerdir? - basinc.gen.tr

Basınç birimi ise;

Katıların Basıncı konu anlatımı soruları çözümleri ders notu özet 10. sınıf

 

şeklinde ifade edilir. Katı cisimler üzerine uygulanan basıncı yüzey alanının büyüklüğüne bağlı olarak farklı şekillerde iletebilirken üzerine uygulanan kuvveti ise büyüklüğü yönü ve doğrultusunu değiştirmeden aynen iletirler.

8.Sınıf Basınç Konu Anlatımı - fenbilim.net

 

Katılarda basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir.Eğer birden fazla cisim var yada cisme başka kuvvetler etki ediyorsa basınç kuvveti net kuvvete eşittir.

Ayrıca cismin zemin üzerine farklı şekillerde konulması basınç kuvvetini değiştirmez.Örneğin aşağıdaki şekilde yer alan cisim II konumuna getirildiğinde yüzey alanı arttığı için zeminde oluşturduğu basınç azalır ancak basınç kuvveti değişmez(cismin ağırlığı değişmediği için)

 

 

1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.

 

 

Katılarda basınç hesaplanırken birden fazla kuvvet söz konusu ise net kuvvet hesaplanır ve yüzey alanına bölünerek basınç bulunur.

 

Katıların Basıncı konu anlatımı soruları çözümleri ders notu özet 10. sınıf

Düzgün şekilli bir cisim düşey doğrultuda dikey olarak kesilirse basınç değişmez çünkü ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda azalır.

BASINÇ KATILARIN BASINCI - PDF Ücretsiz indirin

Birim küplerle ilgili olan soru çözümlerinde ise her bir birim küpün ağırlığı ve yüzey alanına değer verilerek basınç hesaplaması ve karşılaştırma yapılabilir.Örneğin aşağıdaki şekilde her bir küpün ağırlığını 1 birim yüzey alanını da 1 birim kabul edersek;

Katı Basıncı-Test 1 | Fizikbilimi.Gen.TR

X’in zeminde oluşturduğu basınç  4/1 den 4 pascal

Y’nin zeminde oluşturduğu basınç 4/2 den 2 pascal

Z’nin zeminde  oluşturduğu basınç 4/1 den 4 pascal oluğundan basınç sıralaması X=Z>Y şeklinde olur.

 

Günlük hayatta farkında olmasak ta birçok yerde basınç artırılıp azaltılarak kolaylık sağlanır.

Basınç arttırmaya yönelik örnekler

 • İğne ve çivilerin uçlarının sivri olması
 • Kışın tekerlere zincir takılması
 • Bıçak, keski ,balta,keser vb. uçlarının sivri olması
 • Patenlerin altlarının sivri olması
 • Botların ve kışlık ayakkabıların altının tırtıklı olması
 • Kramponların tabanında sivri çiviler olması
 • Topuklu ayakkabıların topuklarının sivri olması
 • Dişlerimizin keskin olması

Günlük hayatta katı basıncının etkileri nasıl gözlemlenebilir? pilbilgi Basınç-Konu özeti | fenkurdu.gen.tr      Katı Basıncı |

 

Basınç azaltmaya yönelik örnekler

 • Kamyon, tır ve tren vagonlarının teker sayısının fazla olması
 • Kepçe,dozer ve tanklarda palet kullanılması
 • Kar ayakkabılarının geniş tabanlı olması
 • Fil, deve gibi hayvanların ayak tabanlarının geniş olması
 • Kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması
 • Traktör tekerlerinin geniş yüzeyli olması
 • Boks eldivenlerinin geniş yüzeyli olması

 

Basınç ve basınç kuvveti nedir? Katı basıncı nelere bağlıdır? - Fizik Dersi Basınç-Konu özeti | fenkurdu.gen.tr Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük

 

     Hazırlayan:Serkan BOLCA-Fen Bilimleri Öğretmeni

Bir cevap yazın