Elementlerin Sınıflandırılması

Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik tabloda bulunan elementler metal, a-metal, yarı metal ve soy gaz olmak üzere 4 grupta sınıflandırılmaktadır.

Metaller

Periyodik sistemdeki elementlerin büyük bir kısmını metaller oluşturur. Metallerin genel özellikleri şunlardır:

 • Tablonun yüzde 70′ ini oluştururlar ve genel olarak tablonun sol ve orta kısmında yer alırlar.
 • Oda sıcaklığında  civa hariç hepsi katı halde bulunur.
 • Genel olarak parlak, sert ve sağlam yapılıdırlar.
 • Darbeye dayanıklı olup tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar çünkü metaller bileşiklerinde elektron almaz sadece elektron verirler. Bu sebeple sadece (+) yüklü katyon olabilirler.
 • Kendi aralarında alaşım(katı-katı çözelti) oluştururlar.
 • Son yörüngelerinde 1,2 ya da 3 elektron bulundururlar.
 • Atomik yapılıdırlar.

Periyodik Tablo | fenbilimi

A-Metaller

 Periyodik sistemin genel olarak sağ tarafında bulunurlar. A-metallerin özellikleri şunlardır.

 • Genel olarak mat görünümlüdürler.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler.
 • Katı olanları kırılgan olduğu için işlenemez bu sebeple tel ve levha haline getirilemezler.
 • Elektrik ve ısıyı iletmezler.(grafit hariç)
 • Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 • Son yörüngelerinde 4,5,6ya da 7 elektron bulundururlar.
 • Hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.
 • Metallerle yaptıkları bileşiklerde hem elektron alıp (-) yüklü anyon, hem de elektron verip (+) yüklü katyon olabilirler(F elementi sadece anyon oluşturur)
 • Kendi aralarında elektron ortaklaşması yaparak bileşik oluşturabilirler.
 • Molekül yapılıdırlar.

3) Elementlerin Sınıflandırılma- sı Metaller: Ametaller:

Yarı Metaller

Yarı metaller bazı özellikleri ile metallere bazı özellikleri ile de a-metallere benzerler. Genel özellikleri şunlardır:

 • Parlak ya da mat görünümlü olabilirler.
 • Oda sıcaklığında hepsi katı haldedir.
 • İşlenip tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Elektrik ve ısıyı metallerden kötü a-metallerden ise iyi iletirler.
 • Elektronik devrelerde ve optik alanında yoğun olarak kullanılırlar.
 • Periyodik tabloda metal ve a-metaller arasında basamak şeklinde bulunurlar.

Yarı metal özellikleri

Soygazlar

Tamamı kararlı yapıda olup asal gazlar olarak ta bilinirler. Genel özellikleri  şu şekildedir:

 • Oda şartlarında hepsi tek atomlu gaz haldedir.
 • Son katmanları tam dolu olduğu için kararlı yapıda olup hiç bir elementle bileşik oluşturmazlar.
 • Tüm soy gazlar 8A grubunda bulunur.
 • Helyum hariç hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur.
 • Tablodaki kararsız yapıda ki tüm elementler bileşik oluşturarak soy gazlara benzemeye çalışır.

Periyodik sistem ve özellikleri | 8.sınıf fen özet konu anlatımı | aliustundag.net

Hazırlayan: Serkan BOLCA – Fen Bilimleri Öğretmeni 

 

Bir cevap yazın