Saf Maddeler


Saf Maddeler

Kütlesi ve hacmi olan her şey madde olarak tanımlanır. Maddeler kendi içerisinde saf maddeler ve karışımlar olarak iki grupta incelenir.

SAF MADDELER NAZAN GÜLER FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ. - ppt indir

Saf maddeler de kendi içerisinde elementler ve bileşikler olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Saf maddelerin genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • Aynı tür taneciklerin (atom ya da molekül) bir araya gelmesiyle oluşurlar.
 • Homojen özelliktedirler.
 • Belirle hal değiştirme noktalarına(sıcaklıklarına) sahiptirler.
 • Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
 • Belirli koşullarda sabit öz kütleye sahiptirler.

7.Sınıf Saf Maddeler Konu Anlatımı - fenbilim.net

Elementler

Elementler maddenin en saf ve basit halidir. Aynı tür(cins) atomların bir araya gelmesiyle oluşan maddelere element adı verilir. Elementlerin genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

Elementler | D&R - Kültür, Sanat ve Eğlence Dünyası

 • İçerisinde tek cins atom bulunur.
 • Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.
 • Saf madde oldukları için belirli hal değiştirme noktaları vardır.
 • Sembollerle gösterilirler.
 • Atomik yapılı ya da molekül yapılı olabilirler.

ELEMENTLER-BİLEŞİKLER |

Elementler sembollerle gösterilir. Element sembolleri evrenseldir ve tüm Dünyada aynıdır. Bu sayede bilimsel olarak iletişim kolaylaşır. Element sembolleri Latince element adlarının ilk harfi, ilk harf kullanılmış ise ilk iki harfi şeklinde kullanılır.

İlk Yirmi Element | CeReZFoRuM

Var olan tüm elementler periyodik sistem adı verilen bir tabloda ifade edilir. Bu tabloda birbirine benzer özellik gösteren elementler tabloda aynı dikey sıralarda(grup) bulunur.

Periyodik Sistem I

Periyodik sistemde bulunan ilk 18 elementin sembolleri ve özellikleri ise şu şekildedir:

Elementlerin Kullanım Alanları (Periyodik Cetvelde ilk 18 element)

Elementlerin Kullanım Alanları (Periyodik Cetvelde ilk 18 element)

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan element ve sembolleri ise şu şekilde ifade edilebilir;

Element Kavramı ve Element Sembolleri - Kimya Bilimi

Bu elementlerin bazılarının kullanım alanları ise şöyle özetlenebilir:

 • Altın (Au) az bulunan bir elementtir. Süs eşyalarında, elektronik devrelerde kullanılır.
 • Gümüş (Ag) süs eşyalarında diş dolgularında kullanılır.
 • Çinko (Zn) pil üretiminde, mutfak eşyalarında kullanılır.
 • Civa (Hg) diş dolgusunda, termometrelerde kullanılır.
 • Demir (Fe) inşaat ve otomotiv sanayinde kullanılır. Ayrıca kanın yapısında bulunur.
 • Kurşun (Pb) akülerde ve X ışınlarından korunmak için koruyucu giysi yapımında kullanılır.
  Kurşun zehirlenmeye neden olabilir.
 • Platin (Pt) paslanmadığı için tıpta kullanılır. (Platin protez) Otomotiv ve uzay teknolojisinde kullanılır.
 • Bakır (Cu) ısı ve elektrik iletkenliği yüksektir. Elektrik iletiminde ,araçlarda, mutfak ve süs eşyası yapımında kaplama şeklinde kullanılır.
 • İyot (I) deniz ürünlerinde ve iyotlu tuzda bulunur. Tıpta, eczacılıkta ve tentürdiyot yapımında kullanılır.

Bileşikler

En az iki farklı elementin bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere bileşik adı verilir.

Bileşik Özellikleri – KİMYA BİLİMİ

Bileşiklerin genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • Bileşikler elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
 • Saf madde olduklarından homojendirler; aynı zamanda belirli hal değişim sıcaklıkları ve öz kütleleri vardır.
 • Bileşikler formüllerle gösterilir.
 • Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler.
 • Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu meydana gelir.
 • Bileşikler oluşurken yeni kimyasal bağlar meydana gelir.
 • Bazı bileşikler özel kimyasal yöntemlerle kendilerini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir.
 • Bileşikler iyonik yapılı ya da moleküler yapılı olabilir.

Bileşikler konu anlatımı 9. sınıf kimya ders notu

Moleküler yapıda olan bileşikler belirli sayılarda(oranlarda)atomların bir araya gelmesiyle oluşurlar. Kovalent bağ adı verilen kimyasal bağlarla birbirine bağlanırlar. Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışmadıkları için genellikle elektrik akımını iletmezler.

Bileşikler

İyonik bağlı bileşikler kristal yapılı (örgü düzeninde) olup iyonik bağ adı verilen kimyasal bağlarla birbirine bağlanırlar. Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletirler.

İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri

Bileşikler formüllerle gösterilir. Bileşik formülü yazılırken elementin adı ve sağ altına sayısı yazılır. Elementin sayısı bir ise sayı yazılmaz. Bileşiğin formülüne bakılarak hangi atomlardan kaç tane olduğu anlaşılır.

Kovalent Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması - Kimya Bilimi

Yaygın olarak kullanılan bazı bileşikler ve formülleri ise şu şekildedir.

Bileşikler konu anlatımı 9. sınıf kimya ders notu

Sonuç olarak elementlerin kararlı hale geçmek için elektron alışverişi ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmasıyla bileşikler oluşur ve bileşiklerin oluşması çok çeşitli ve farklı maddelerin ortaya çıkmasını sağlar. Bileşikler ayrıca yaşamsal faaliyetleri devam ettirmemiz için de gereklidir. (su,tuz vb.) 

      Hazırlayan: Serkan BOLCA – Fen Bilimleri Öğretmeni

 

Bir cevap yazın