Kütle Ağırlık İlişkisi

Ağırlık

Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Kısaca yer çekimi  kuvveti olarak tanımlanabilir. G ile gösterilen ağırlığın birimi Newton’dur.

Yer Çekimi Nasıl Bulundu-Yer Çekimi Nedir » Alışkanlık

 • Ağırlık bir kuvvet türüdür ve yönü Dünya’nın merkezine doğrudur.
 • Ağırlık bir kuvvet türü olduğundan dolayı dinamometre ile ölçülür. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometrenin ölçeğine ve aşağıya uzayan silindirin üzerindeki eşit bölmelere bakılarak ağırlık okunur. Aşağıdaki dinamometreler en fazla 50 N ağırlık ölçebilirken şekilden de anlaşılacağı gibi her bir bölme 5 N’luk değere karşılık gelir.

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme-Konu özeti | Fen Kurdu

 • Arıca dinamometrelerde ölçüm aralığı ne kadar az ise o oranda hassas ölçüm yapılmış olur. Aşağıdaki dinamometrelerde en hassas ölçüm K cisminin bağlı olduğu dinamometrede yapılabilir.

En hassas ölçüm yapan dinamometre hangi cismin ağırlığını ölçen dinamometredir? ? En - Eodev.com

 • Uzayda bir çekim kuvveti söz konusu olmadığı için ağırlık sıfırdır.

Yerçekimi Nedir? Neden Uzayda Yerçekimi Yoktur? | Nasıl Yapılır? Nedir?

 • Ağırlık temas gerektirmeyen bir kuvvet türüdür.
 • Cisimlerin farklı gezegen ve uydulardaki ağırlıkları farklı olur . Çünkü her gök cisminin büyüklüğü ve kütlesi birbirinden farklıdır. Aşağıdaki görselde 10 kg’lık kütlenin farklı gezegenlerdeki yaklaşık ağırlıkları gösterilmiştir.

7.Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test - fenbilim.net

 • 1 kg’lık birim kütlete Güneş sisteminde uygulanan çekim kuvvetlerinin büyüklükleri ise aşağıdaki gibidir.

KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ Daldan elma koptuğunda yere düşmesi, paraşütçünün uçaktan atladığında yere inmesi,

 • Örneğin Ay’ın kütlesi yaklaşık olarak Dünya’nın kütlesinin 1/6 ‘sı olduğu için bir cismin Ay’daki ağırlığı da Dünyadaki ağırlığının altıda biri kadardır.

Yerçekimsiz Ortam - Uzay Kampı Türkiye

 • Kütle ile ağırlık arasında doğru orantı ve yaklaşık olarak 10 katlık bir oran vardır. Bir cismin dünya üzerindeki ağırlığı kütlesinin yaklaşık olarak 10 katı kadardır.

 • Dünya üzerinde 1 kg’lik kütleye etki eden yer çekimi kuvveti yaklaşık olarak 10 N kabul edilebilir.

TÜRKÇE+ GRAFİK DÜZENLEME YAPILDI.

 • Dünyamız geoit biçimli olduğundan dolayı kutuplardan basık ekvatordan şişiktir. Ağırlık Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça azalır. Bu sebeple kutuplara gidildiğinde Dünya’nın merkezine yaklaşıldığı içiin ağırlık artarken ekvatora doğru gidildikçe Dünya’nın merkezinden uzaklaşıldığı için ağırlık azalır.

Kütle

 • Ağırlık Dünya yüzeyinden yukarılara doğru çıkıldıkça Dünya’nın merkezinden uzaklaşıldığı için azalır; uzaya çıkıldığında sıfır olur.

Kütle

 • Bir cismin toplan ve değişmeyen madde miktarına kütle adı verilir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. “m” harfi ile gösterilir. En çok kullanılan birimleri gram ya da kilogram’dır.
 • Bir cismin kütlesi evrenin hangi noktasında olursa olsun sabittir değişmez. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi ağırlık hem Dünya üzerindeki konuma hem de cismin bulunduğu gök cisminin kütlesine bağlı olarak değişebilir.

Kütle ve Ağırlık İlişkisi - 7. Sınıf Fen Bilimleri | Morpa Kampüs

 • Bir cismin kütlesi evrende sabit olup değişmediği için kütlesi de sıfır olmaz ancak ağırlık uzay boşluğunda sıfırdır.

BİLGİ

Dünya üzerindeki cisimlerin birim kütlelerine etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık dendiğini daha önce belirtmiştik. Bu çekim yasası evrenin tamamında geçerlidir ve bu yasaya kütle çekim yasası adı verilir. Bu yasaya göre tüm gök cisimleri hem üzerinde bulunan cisimlere hem de etrafındaki diğer gök cisimlerine kütle çekim kuvveti uygular. Bu kuvvet gök cisminin büyüklüğü ve kütlesi arttığında artar; birbirine kuvvet uygulayan  cisimlerin arasındaki mesafe arttığında azalır.

Kütle Çekim Kuvveti nedir? | mustafaat

Kütle çekim kuvveti sayesinde uydular gezegenlerin, gezegenler yıldızların etrafında dolanır. Örneğin Dünya tarafından Ay’a çekim kuvveti uygulanırken Ay’da Dünya’ya çekim kuvveti uygular. Ancak Dünya’nın çekim kuvveti daha büyük olduğu için Ay Dünya’nın etrafında dolanır.

Kütle ve Ağırlık İlişkisi | Fen Kurdu

Yine kütle çekim yasasına ve Ay’ın Dünya çevresinde dolandığı eliptik yörüngeye bağlı olarak Ay Dünyamıza yaklaştığında okyanus suları yükselirken Ay Dünyamızdan uzaklaştığında ise okyanus suları çekilir. Bu olaya gel-git olayı denir.

Hazırlayan: Serkan BOLCA – Fen Bilimleri Öğretmeni

Bir cevap yazın