Karışımlar

Karışımlar

En az iki faklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturduğu yapıya karışım denir. Karışımların genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • Karışımları oluşturan maddeler kimliklerini ve kendi özelliklerini kaybetmezler.
 • Karışımların oluşması sırasında kimyasal tepkime meydana gelmez.
 • Karışımlar fiziksel yollarla oluştuğu için karışımları oluşturan maddeler basit fiziksel yöntemler kullanılarak ayrıştırılabilir.
 • Karışımlar saf madde değildir bu sebeple belirli hal değişim sıcaklıkları ve öz kütleleri yoktur.
 • Karışımlar sembollerle ya da formüllerle gösterilmez.
 • Karışımlar homojen yada heterojen olabilirler.

7. SINIF 4. ÜNİTE : 3 Karışımlar | www.fengezegeni.com

Homojen Karışımlar(Çözeltiler)

Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit olarak dağıldığı karışımlardır. Homojen karışımlara çözelti de denir. Çözeltilerde;

Çözelti = Çözücü + Çözünen

eşitliği vardır. Çözelti içerisinde miktarı fazla olan maddeye çözücü, miktarı az olana ise çözünen denir. Örneğin tuzlu su çözeltisinde su çözücü, tuz ise çözünen maddedir. Suyun olduğu çözeltilerde su daima çözücüdür. Alkol ve su karışımında da su çözücü, alkol çözünendir. Suyun miktarı önemli değildir.

Homojen karışımlar içerisinde çözücü katı sıvı ya da gaz olabilir. Bu sebeple oluşabilecek çözeltileri şu şekilde örneklendirebiliriz.

SınavMatik - 7.Sınıf Fen Bilimleri - Test (4 Seçenekli) Test Soruları - Sayfa 9

Genel olarak karşımıza çıkabilecek çözelti örnekleri ise tuzlu su, şekerli su, deniz suyu, hava, limonata, şerbet, gazoz, alkollü su ve katı-katı çözeltiler olan alaşımlardır.(lehim, madeni para, tunç vb.)

Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar)

Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her yerinde aynı özelliği göstermediği karışımlardır. Bu karışımlara adi karışım da denir.

Kum – su, su – talaş, ayran, tebeşir tozu – su ,süt, zeytinyağı – su, benzin – su, sis, duman, çamur, çorba, komposto, meyve suyu, salata, yemek gibi karışımlar adi karışımlara örnek verilebilir.

Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımı

Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler

Bölüm 3: Karışımlar - 7.Sınıf - 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar - Ders Notları - Ders Notları | Faydalı bir site | (lokmanbas.net)

 • Sıcaklık artarsa çözücü ve çözünen maddelere ait taneciklerin hızında artış olur. Bu sebeple çözünme hızı artar.
 • Karıştırma veya sallama durumunda çözünme olayı daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.
 • Tanecik boyutu(temas yüzeyi) azaltılırsa çözünme daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Aynı miktarda ve aynı sıcaklıkta su kaplarının içerisine eşit miktarda küp şeker, toz şeker ve pudra şekeri atılırsa en hızlı pudra şekeri çözünürken, en yavaş ise küp şeker çözünür.

Derişik ve Seyreltik Çözeltiler

Bir çözeltinin derişik ve seyreltik olabilmesi için birden fazla çözelti olması ve çözeltilerin birbiri ile kıyaslanması gerekir. 

SBS-FEN : KARIŞIMLAR

Yukarıdaki çözeltilere bakıldığında şu şekilde yorumlanabilir.

 • 1. çözeltisi 2. ve 3.’ye göre daha seyreltiktir.
 • 2. çözeltisi 1.’ya göre derişik, 3.’ye göre ise seyreltiktir.
 • 3. çözeltisi her iki çözeltiye göre daha derişiktir.

Yukarıdaki örnekten de anlaşılabileceği gibi bir çözelti hem seyreltik hem de derişik olarak ifade edilebilir. Bu kıyaslandığı diğer çözeltilere göre değişebilir. Ayrıca çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş çözeltiye doymuş çözelti adı verilir. Doymuş çözeltiye çözünen madde ilave edilse bile çözünme olayı gerçekleşmez.

 

       Hazırlayan: Serkan BOLCA – Fen Bilimleri Öğretmeni

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın