Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Kullanım süresi dolan ve yaşadığımız yerden uzaklaşması gereken her türlü maddeye atık denir. Atıkların içerisinde hiçbir şekilde kullanılamayacak olan maddelere çöp denir.

Atık Çeşitleri Nelerdir? Atıklar Nasıl Yeniden Değerlendirilebilir?

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını devam ettirebilmek için bazı kaynakları kullanmaları sonucunda ortaya çıkan işe yaramayan çevre için tehlike oluşturan her türlü madde atık olarak adlandırılır. Evde kullanılan atık sular, atık yağlar, kâğıt, poşet, pil, şişe, kutu, plastikler, eskimiş elbiseler, metaller, eskimiş elektronik araçlar, sebze, meyve ve yemek atıkları evsel atıklardır. Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara organik atık denir.

 

Metal Atık Levhası/Tabelası

Ambalaj atıkları, yiyecek atıkları, ev eşyası atıkları, kül evsel katı atıktır. Kızartma yağı, atık sular evsel sıvı atıktır. Evsel sıvı atıklar arıtma tesislerinde arıtılabilir.

 Sağlık kurum ve kuruluşları ile tıbbi araştırma yapan laboratuvarların çalışmalarından arta kalan tüm atıklar tıbbi atıktır. Bunun dışında evde yapılan tıbbi bakım (kullanılmış yara bandı, sargı bezi, pamuk, şırınga vb.) esnasında oluşan atıklar da tıbbi atıktır. Tıbbi atık sembolü aşağıdaki gibidir.

SAĞLIK KURULUŞLARI VE DİĞER TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE !!!!!!

Evde kullanılan bazı araçları, eşyaları, mobilyaları ve kıyafetleri çöpe atmak ya da geri dönüşüme göndermek yerine tekrar kullanabiliriz. Kullanılabilir durumdaki mobilyalar, çalışır durumda olup kullanılmayan elektronik araçlar, küçük gelen kıyafetler başkalarının ihtiyacını karşılayabilir. Yeni bir elektrikli süpürgenin alınmasıyla çalışır durumda olan eski elektrikli süpürge, ihtiyacı olan başka insanlar tarafından kullanılabilir. Böylece hem ekonomik tasarruf yapmış hem de çevreyi daha az kirletmiş oluruz.

Evsel Atıklar – 7. Sınıf |

Atık Kontrolü ile İlgili Sorumlu Kuruluşlar

TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği): “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, atık pillerin toplanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi): “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında çalışan işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

AGED (Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği): “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, atık kâğıtların toplanması, depolanması ve geri dönüşümü amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir.

PETDER (Petrol Sanayi Derneği): “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, atık motor yağlarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Geri Dönüşüm

Atık malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemler ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşümün sembolü aşağıdaki gibidir.

Geri Dönüşüm Nedir, Geri Dönüştürülebilen Maddeler Nelerdir? - Elektrikde

Geri dönüşüm sayesinde;

  • Çevremizin temiz tutulması sağlanır
  • Enerji tasarrufu sağlanır
  • Doğal kaynaklar korunmuş olur
  • Ekonomiye katkı sağlanır
  • Yeni iş imkanları oluşur
  • Atık miktarının azalmasına sağlanmış olur

Geri Dönüşüm Nedir? - Maabir

Geri dönüşümün aşamaları:

  1. Ayırma: Plastik, kağıt, cam ürünler için ayrı ayrı toplama alanlarda ayrıştırılır.
  2. Sınıflandırma: Ayrılan atıklar sınıflandırılır.
  3. Değerlendirme: Değerlendirilebilen atıklar, fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni ürünler oluşur.

Geri Dönüşümü Olan Maddeler

Demir, bakır, alüminyum, piller, kâğıt, plastik, kauçuk, cam, akümülatörler, araç lastikleri, elektronik atıklar ve organik atıklar geri dönüşümü olan maddelerdir.

Geri dönüşüme giriş: Hangi çöp, hangi kutuya atılmalı? – Yeşilist | Herkes için yeşil

Geri Dönüşümü Olmayan Maddeler

Ampul, floresan, ayna, yiyecek bulaşmış kâğıtlar, karbon kâğıdı, işlem görmüş meyveler ve artıkları, motor yağı plastik şişeleri, antifriz kapları, benzin ve yağ ilave şişeleri geri dönüşümü olmayan maddelerdir.

Geri Dönüşüm Nedir? Geri Dönüşüm İçin Neler Yapabiliriz? · Dipsiz Kuyu

Bazı atıklar vardır ki, doğadan binlerce yılda bile yok olmazlar. Bu tür atıkların verdiği zarar dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük zararlara sebep olmaktadır.

Ayhan Özkan on Twitter: "Ürünlerin Doğada Yok Oluş Süreleri... http://t.co/CiyRWJmeUd" / Twitter

Kısacası önemsemeyerek doğaya attığımız atıkların yok olarak doğada tamamen zararsız hale gelme süreleri tahmin etmediğimiz kadar uzun ve dünyaya verdikleri zarar çok büyük. Atıklarımızı doğaya terk etmeyelim, geriye dönüşümle onları tekrar kazanalım;  geriye dönüştürülemeyenleri de çöpe atmaya özen gösterelim…

Hazırlayan: Serkan BOLCA – Fen Bilimleri Öğretmeni

Yararlanılan siteler:https://www.fenbilim.net/2016/01/7-sinif-evsel-atiklar-ve-geri-donusum.html – http://soruyurdu.com/7-sinif/7-sinif-fen-bilimleri/evsel-atiklar-ve-geri-donusum/

Bir cevap yazın