Konu

 

1.Ünite : Güneş, Dünya ve Ay 

         Güneşin Yapısı ve Özellikleri

         Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

         Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

         Güneş Dünya ve Ay

Yıkıcı Doğa Olayları

 

         2.Ünite: Canlılar Dünyası

         Canlıları Tanıyalım

 

         3.Ünite: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

         Kuvvetin Ölçülmesi

         Sürtünme Kuvveti

 

         4.Ünite: Madde ve Değişim

         Maddenin Hal Değişimi

         Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

         Isı ve Sıcaklık

         Isı Maddeleri Etkiler

 

        5.Ünite: Işığın Yayılması

        IşığınYayılması

        Işığın Yansıması

        Işığın Maddeyle Karşılaşması

        Tam Gölge

 

        6.Ünite: İnsan ve Çevre

        Biyoçeşitlilik

        İnsan ve Çevre İlişkisi

        Yıkıcı Doğa Olayları

 

        7.Ünite: Elektrik Devre Elemanları

       Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

       Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler